16
17
18
19
2
20
21
1
10
11
12
13
14
15
3
4
5
6
7
8
9

Euromediteranski forum

 

Nužnost određivanja hrvatskih nacionalnih interesa i strategija vođenih prvenstveno Hrvatskim gospodarskim potencijalima na Jadranu i Mediteranu, kao i težnja za partnerskim sudjelovanjem građana u odlučivanju, udružila je 2008. godine u think-tank Euromediteranski forum(EMEF) ljude znanja, promišljanja, slobodne volje i ideja, sa željom da solidarno doprinesu promjenama u cilju ostvarenja cjelokupnog razvitka Hrvatske i jačanja njene međunarodne uloge.

Pojam think-tank označava neovisnu, nevladinu i neprofitnu organizaciju stručnjaka, koja djeluje po načelu znanstvenog instituta, a proizvodi analitičke studije, predviđanja i prijedloge politika, temeljene na mjerljivim podacima provedenih istraživanja.

Forum predstavlja slobodno i javno okupljanje radi sučeljavanja te razmjene mišljenja, znanja i viđenja, mjesto na kojem se stvara volja i odakle se pokreću promjene. EMEF okuplja istaknute autoritete i dokazane stručnjake, ali i nudi prostor za djelovanje mladim, smjelim i obrazovanim nositeljima novih znanja i ideja.

Istaknutiji članovi su:

  • Dr.sc.Tonči Tadić, predsjednik, znanstvenik-fizičar, bivši istaknuti saborski zastupnik i inicijator donošenja brojnih zakona, zagovaratelj jadranskog i mediteranskog usmjerenja hrvatske budućnosti;
  • Dr.sc. Jakša Miličić, zamjenik predsjednika,jedan od najuspješnijih gradonačelnika u povijesti Splita, višestruko nagrađivan građevinski stručnjak i humanist, predani zagovornik mediteranskih perspektiva Dalmacije i Hrvatske, promicatelj primjene najviših standarda i tehnoloških rješenja u zbrinjavanju otpada;
  • Dr.sc. Alen Soldo, sveučilišni profesor, stručnjak za ribarstvo i ihtiologiju;
  • Dr.sc. Ranko Goić,sveučilišni profesor, stručnjak za energetiku i obnovljive izvore;
  • Dr.sc. Petar Reić, stručnjak za vode;
  • Dr. Sc. Maja Fredotović, sveučilišni profesor, stručnjak za prostornu ekonomiju;
  • Dr.sc. Senad Bajramović, stručnjak za ustavno pravo, političke sustave i Islam;
  • Dr.sc. Robert Plejić, sveučilišni profesor, teoretičar arhitekture;
  • Igor Tabak, stručnjak za pitanja obrane i sigurnosti;
  • Stipe Božić, proslavljeni alpinist i putopisac, promicatelj zaštite prirode i suživota kultura.

U skladu s ulogom civilnog društva u suvremenim demokracijama, EMEF preuzima odgovornost za stručno, neovisno i dinamično predlaganje politika jadranske i mediteranske budućnosti Republike Hrvatske.

Svojim djelovanjem EMEF doprinosi građanskom sudioništvu u procesu donošenja odluka, otvara neposredan i jasan uvid javnosti u znanstveno utemeljena predviđanja, zagovarajući vjerodostojnost, transparentnost i društvenu odgovornost državnih i lokalnih vlasti.

Među ostalim, EMEF blisko surađuje s predsjednikom države dr. Josipovićem, bivšim predsjednikom Mesićem, vladinim ministarstvima, Hrvatskom gospodarskom komorom, vodećim francuskim i španjolskim institucijama za pitanja Mediterana, stranim veleposlanstvima, Franjevačkim institutom za kulturu mira, zakladama Anna Lindth, Friedrich Ebert i Heinrich Boll te najvećim mediteranskim mrežama civilnog društva.

EMEF od početka aktivno sudjeluje u procesima Unije za Mediteran, organizacije utemeljene 2008. godine, koja okuplja 43 države članice iz EU i Mediterana. Na ovom prostoru velikih promjena i gospodarskih mogućnosti, EMEF je jedina hrvatskaorganizacija za euro-mediteranske integracije koja sudjeluje na mediteranskim skupovima, prati regionalne projekte, surađuje u izradi temeljnih dokumenata i studija, provodi strateška istraživanja, stvara baze podataka, pruža informacije, povezuje sudionike te nadzire društveno-ekonomske i ekološke učinke procesa na Mediteranu.

 

1. Razlozi

  • Nepostojanje vizije budućnosti Hrvatske, kao ni definiranih nacionalnih interesa i strategija;
  • Stalno zanemarivanje Jadranskog mora, obale i otoka kao ključnih hrvatskih resursa;
  • Postojeća međunarodna uloga Hrvatske na Mediteranu ispod je stvarnih mogućnosti;
  • Neznanje o koristima sudioničke demokracije, odnosno o šteti zbog njenog nepostojanja;
  • Nesklad između deklariranih politika i stvarnog života, bez učinkovitog javnog nadzora;
  • Nužnost prelaska postojećeg modela vladanja u transparentan i društveno odgovoran sustav.

 

2. Područja

  • Jadran i Mediteran kao vodeće odrednice nacionalnih interesa i strategija;
  • Otvoren pristup javnosti hrvatskim perspektivama i projektima na Jadranu i Mediteranu;
  • Poticanje izvoznog gospodarstva;
  • Zaštita jadranskog morskog okoliša i Barcelonska Konvencija;
  • Održivost tradicionalnih zajednica hrvatskih malih otoka;
  • Ribarstvo na Jadranu i primjena ZERP-a;
  • Mediteranski solarni plan u Hrvatskoj;
  • Sigurnost na Jadranu i Hrvatska obalna straža;
  • Zaštita Jadrana od onečišćenja i zbrinjavanje otpada na hrvatskoj obali i otocima;
  • Urbanizam i prostorno planiranje na hrvatskom Jadranu;
  • Zaštita vodnog bogatstva i upravljanje vodama;
  • Hrvatske luke, obalni terminali i prometni koridori kao preduvjeti razvitka;
  • Znanje u gospodarstvu i mediteranski inovacijsko-tehnološki centri;
  • Promoviranje mogućnosti i prilika Hrvatske u okvirima članstva u Uniji za Mediteran.

 

3. Ciljevi

  • Utvrđivanje nacionalnih interesa i donošenje strategija temeljenih na Jadranu i Mediteranu;
  • Primjena strategija, programa, planova i projekata za održivi nacionalni razvoj i rast BDP-a;
  • Poticanje i usmjeravanje pažnje javnosti na učinke postojećih politika i predlaganje novih;
  • Usklađeno sudjelovanje vlasti, znanstvene zajednice, poslovnog sektora i civilnog društva;
  • Osnaživanje međunarodne uloge Hrvatske na Mediteranu;
  • Osnivanje Koordinacije istočno-jadranskih zemalja s vodećom ulogom Hrvatske;
  • Izgradnja poticajnog okruženja za sudioničku demokraciju: volja, zakonodavstvo, procedura;
  • Procjenjivanje i nadziranje društveno-gospodarskih učinaka zbog postizanja općeg razvitka;
  • Promoviranje Splita za jedan od poslovnih i administrativnih centara Mediterana.

 

4. Strategija

  • Obrazlaganje i promicanje potrebe određivanja hrvatske mediteranske strategije;
  • Javna rasprava o ponuđenim prijedlozima politika održivog razvitka Hrvatske;
  • Sinergija nositelja državnih i lokalnih vlasti, poduzetništva, znanosti i civilnog društva;
  • Praćenje i pravovremeno informiranje o mediteranskim procesima;
  • Povećanje uključenosti i utjecaja javnosti pri odlučivanju u jadranskim pitanjima;
  • Povezivanje organizacija koje su usmjerene na Mediteran i uspostava njihove suradnje;
  • Okupljanje nositelja i grupa za podršku prijedlozima politika;
  • Umrežavanje radi razmjene znanja, informacija, inicijativa i najboljih praksi;
  • Suradnja sa svim relevantnim i zainteresiranim sudionicima iz vladinog i civilnog sektora;
  • Institucionalni, strukturni i programski rast organizacije.

 

5. Metodologija

  • Utvrđivanje prioritetnih područja istraživanja, kao rezultat provedenih analiza;
  • Izradaneovisnih istraživačkih studija i na dokazima utemeljenih predviđanja;
  • Predlaganje razvoja postojećih politika i promišljanje novih;
  • Obrazlaganje novih potreba i pitanja od javnog interesa;
  • Pravovremeno i vjerodostojno informiranje javnosti radi usmjeravanje njene pažnje;
  • Omogućavanje građanskih inicijativa i poticanje njihovog uvažavanja i prihvaćanja;
  • Razrađeno zagovaranje temeljeno na pouzdanim podacima;
  • Savjetovanje s vladinim stručnjacima, nadležnim institutima i ministarstvima;
  • Nadziranje primjene politika i vrednovanje učinaka uvidom u ostvarene promjene;
  • Preispitivanje korištenih metoda, procedura i struktura radi njihovog unapređivanja;
  • Objavljivanje studija, biltena, novinskih članaka i drugih oblika javnog priopćavanja;
  • Promoviranje razmjene znanja, programa, iskustava i najboljih praksi;
  • Održavanje konferencija, panela i javnih rasprava;
  • Korištenje svih dostupnih sredstava suvremenih komunikacija.

6. Aktivnosti

 

  • Izrada prijedloga politika, predviđanja, preporuka, analiza i izvještaja;
  • Podizanje svijesti javnosti o postojanju organizacije, njenoj svrsi, djelovanju i ciljevima;
  • Dijalog s donositeljima odluka na nacionalnoj i lokalnim razinama;
  • Praćenje mediteranskih integracija i projekata te aktivnosti Vlade RH i lokalnih vlasti;
  • Održavanje komunikacije s novinarima i javno istupanje;
  • Uključivanje i priprema mladih obrazovanih osoba;
  • Rad na specifičnim razvojnim projektima;
  • Sudjelovanje u međunarodnim mediteranskim projektima;
  • Uspostava mreže za suradnju svih uključenih sudionika;
  • Razmjena informacija, znanja, iskustava i najboljih praksi;
  • Održavanje ureda i drugih tehničkih preduvjeta za rad.

 

EMEF je za posebne poslovne i gospodarske projekte, kao i za tehničku podršku osnovao u ožujku 2010. Institut perspektiva ekonomije Mediterana (IPEMED). IPEMED-ova primarna zadaća je pružanje usluga EMEF-ovim institucionalnim partnerimatvrtkama, županijama, gradovima, visokoobrazovnim ustanovama i interesnim skupinama građana, koji imaju slične poglede i podržavaju EMEF-ovo djelovanje. Obje organizacije su neprofitnog karaktera, a sva prikupljena sredstva, uključujući i ona iz naknada za usluge pružene prema posebnim ugovorima, služe u svrhu organizacijskog održavanja i razvoja.